เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany

นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน

นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โครงการเด็กแลกเปลี่ยน นักเรียนสามารถเรียนต่อ FH Aachen และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

เรียนต่อยุโรป เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป นักเรียนแลกเปลียนเยอรมัน 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี 

รับสมัคร: ถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2560

เปิดเรียน: ประมาณต้นเดือนกันยายน 2560

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลียน เยอรมัน 

ระยะเวลา  1 ปี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี หรือ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึง 5 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับ 2.00 ขึ้นไป และพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศใหม่ๆ สำหรับที่นักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อนต้องเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติมเป็นพิเศษที่ขณะเรียนอยู่ที่เยอรมัน 

สิ่งที่ร่วมอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยน เยอรมัน นี้

1. ที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมัน(รวมอาหาร 3 มื้อ)

2. โรงเรียนมัธยมของรัฐในประเทศเยอรมนีที่เหมาะสมกับนักเรียน

3. ช่วยดูแลนักเรียนขณะที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

4. ค่าประกันสุขภาพ พยาบาลเมื่อมีเหตุเจ็บป่วย

5. ไปรับที่สนามบินไปส่งที่บ้านพักในวันที่นักเรียนเดินทางถึงประเทศเยอรมนีในวันแรกทำไมต้องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี

1. การศึกษาที่ประเทศเยอรมนีมีคุณภาพมาก

2. ประเทศเยอรมนีปลอดภัยสูง

3. ระบบสาธารณุโภคในประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก

4. ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุดในยุโรป

5. นักเรียนจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ที่ดีขณะที่ร่วมโครงการและอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

6. ได้พัฒนาภาษาและวัฒนธรรม

7. เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้ว

เวลาเรียนเมื่อเรียนต่อที่เยอรมันในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. เข้าเรียนที่โรงเรียนเวลา 08.00 จนถึง 15.00 และอาจจะถึง 17.00 ในบางวัน

2. เวลาเรียนแต่ละวิชา ประมาณ 45 นาที ถึง 90 นาที

รายวิชาเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. ภาษาเยอรมัน

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. ภาษาอังกฤษ

5. ยังมีอีก 2 ถึง 3  วิชาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียน

ลักษณะการเรียนการสอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ทางโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับเพื่อนนักเรียนอื่นๆ การแสดงความคิดเห็น ทักษะในการพูด และ นำเสนอ หรือ Presentation ในชั้นเรียน เป็นลักษณะการเรียนการสอนของที่โรงเรียน ในช่วงบ่ายนักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรม หรือ Club เพื่อร่วมกิจกรรม ที่เรียกว่า “Verein”

การเลือกบ้านพักให้นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะเข้าพักอยู่กับครอบครัวชาวเยอรมันและสมาชิกของบ้าน ทางเราจะคัดเลือกบ้านพักที่ปลอดภัย และคุ้นเคยกับนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี อบอุ่น เป็นกันเอง และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนตลอดโครงการ

ธรรมเนียมเมื่ออยู่ที่บ้านของนักเรียนแลกเปลี่ยน  

1. ตามธรรมเนียมแล้ว ในช่วงอาหารค่ำ สมาชิก ทุกคนในครอบครัว จะรับทานอาหารร่วมกัน ใชเวลาในครอบครัวด้วยกัน***

2. และในวันสุดสัปดาห์ อาจจะพานักเรียนไปเยี่ยมญาติๆ เพื่อทำความรู้จักกัน และอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆในครอบครัว

3. นักเรียนต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวต่างๆเช่น ทำการบ้าน และทำงานบ้านของตัวเองเล็กๆน้อยๆ เช่นทำห้องนอน เตียงนอนให้เรียบร้อย 

*** เป็นธรรมเนียมของคนเยอรมันเกือบทุกครัวเรือน

การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนชาวเยอรมัน จะ นั่งรถบัส ปั่นจักรยาน หรือเดินไปเรียน

สนใจติดต่อ 

Uro Educations

www.uroeducations.com

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany
เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศ เยอรมนี
เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมัน
เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี