เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany

เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี (Germany)

หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – Federal Republic of Germany ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 357,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐ มีทั้งหมด 16 รัฐ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ทางทิศเหนือ  ประเทศโปแลนด์ (Poland) และสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ทางทิศตะวันออก ในทางทิศใต้ มีชายแดนติดต่อกับประเทศออสเตรีย (Austria) และสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส (France) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)  เบลเยี่ยม (Belgium) และเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  มีกรุงเบอร์ลิน (Berlin) เป็นเมืองหลวง

ประชากร (Populations) ประเทศเยอรมนี มีประชากรราว 80 ล้านคน รัฐที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดคือรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน  (Nordrhein-Westfalen)

เบอร์ลิน (Berlin) เป็นเมืองหลวงและรัฐ มีประชากร มากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีป มหานครแห่งนี้เป็นบ้านของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย การแข่งขันกีฬา ออร์เคสตรา พิพิธภัณฑ์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก และมรดกทางประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินทำให้มันนิยมถูกใช้เป็นฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นครแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาล สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ศิลปะร่วมสมัย

ฮัมบูร์ก (Hamburg) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจาก เบอร์ลิน และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 8 ของยุโรป ท่าเรือฮัมบูร์กเป็นท่าเรือสำคัญ ซึ่งนับเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก พื้นที่ท่าเรือส่วนใหญ่เป็นบริเวณปลอดภาษีเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและถือเป็นหนึ่งใน เมืองที่รวยที่สุดในยุโรปและเป็นเขตเมือง อุตสาหกรรมที่แห่งหนึ่งที่สำคัญของ เยอรมันมีบริษัท ห้างร้านที่สำคัญๆของเยอรมนี อยู่ที่เมืองนี้ และที่สะคัญ ฮัมบูร์กได้รับการศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมานานหลายศตวรรษและเป็นที่ตั้งของธนาคารที่เก่าแก่ในประเทศเยอรมันคือ ธนาคารแบร์มเบริก ธนาคารนองจากนนี้ ฮัมบูร์กยังเป็น เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการจัดอันดับโดยได้อันดับที่ ที่ 17 ของโลกในปี 2555 และในปี 2553 ก็ได้อันดับที่ 10

ดุสเซสดอร์ฟ (Dusseldorf) เป็นเมืองหลวงของรัฐ (Nordrhein-Westfalen)เป็น ศูนย์กลาง ธุรกิทางการเงินที่มีชื่อเสียงสำหรับแฟชั่นและงานแสดงสินค้า เมืองที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำคัญหลายๆแห่ง

แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์(Hessen)และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

มิวนิก (Munich) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria)เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนี โครงการริเริ่ม “Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)” (เศรษฐกิจตลาดสังคมใหม่) และนิตยสาร “Wirtschafts Woche” (ธุรกิจรายสัปดาห์) ให้คะแนนมิวนิกสูงที่สุดในการสำรวจเปรียบเทียบ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 (เป็นครั้งที่สาม) มิวนิกยังเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับโดยนิตยสาร “Capital” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ที่จัดอันดับแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2554 ของเมือง 60 เมืองในประเทศเยอรมนี ท่าอากาศยานนานาชาติฟรานซ์ โจเซฟ สเตราส์ ในมิวนิก เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต

ฮันโนเวอร์ (Hannover) เป็นเมืองหลวงของรัฐโลว์เออร์แซกโซนี (Lower Saxony) ในประเทศเยอรมนี มีประชากร 515,772 คน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2005) และเป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ หรือ เอ็กซ์โป 2000 และจัดงาน CeBIT กับ Hanover Fair เป็นประจำทุกปี ฮานโนเฟอร์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006

ประเทศเยอรมนี แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน (Summer) ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว (Winter) ในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

เวลา (Time Zone)

ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ทำให้ประเทศเยอรมนี มีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง ส่วนในช่วงของ การปรับเวลาในฤดูร้อน Daylight Saving Time (DST) ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ทำให้ประเทศเยอรมนีจะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเพียง 5 ชั่วโมง เท่านั้น

การปรับเวลาในช่วงฤดูร้อนให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรป และประเทศเขตหนาวทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ประเทศเยอรมนี ก็เช่นกัน การปรับเวลาในฤดูร้อนให้ยาวนานมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในฤดูร้อน จะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้เราสามารถตื่นเร็วขึ้น มีเวลาในการทำภารกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนตอนกลางวัน ในประเทศเยอรมนี มีการกำหนดช่วงเวลา DST ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การเดินทางภายในเยอรมนี

ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศเยอรมนี มีให้บริการทั้ง รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า เรือเฟอรี่ รถราง (Tram) รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูง ระบบขนส่งสาธารณะในเยอรมนี ถือได้ว่าเป็นระบบขนส่งที่มีความสะดวก และปลอดภัยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany
เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศ เยอรมนี
เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมัน
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน