เรียนต่อ อเมริกา Study in USA เรียนที่ California Los Angeles เรียนที่ New York เรียนที่ ฺBoston บอสตัน เรียนที่ Atlanta

Johnson&Wales University เรียนต่อ Johnson&Wales University

Johnson & Wales University (JWU)

มหาวิทยาลัยจอนห์สัน แอนด์ เวลย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวิทยาเขตทั้งหมด 4 แห่งตั้งอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Providence  รัฐ Rhode Island เป็นวิทยาเขตแรกแรกและใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย

Jwu ก่อตั้งขึ้นสอนเป็นโรงเรียนธุรกิจในปี 1914 โดย เกอร์ทรูด I. จอห์นสันและแมรี่ทีเวลส์

ปัจจุบันมีทางมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมดทุกวิทยาเขตจำนวน 17,230 คน ศึกษาในด้าน ธุรกิจ, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ศิลปะการปรุงอาหาร, การศึกษา, วิศวกรรม, Equine management และการบริการและเทคโนโลยีวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยาฐานะโดย สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ ที่เรียกว่า the New England Association of Schools & Colleges (NEASC) ผ่านคณะกรรมการที่มีต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาเขตของเรา

Johnson & Wales University จัดการเรียนการสอนทั้งหมด4วิทยาเขต: เริ่มก่อตั้งที่วิทยาเขตเมือง Providence รัฐ Rhode Island ซึ้งเน้นการสอนหลักทางด้าน ธุรกิจ การบริการ และ เทคโนโลยี ชื่อ Downcity เปิดสอนในปี 1914

และวิทยาเขตย่อยที่สอนทางด้าน การทำอาหารและระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อ Harborside ในเมือง Cranston, รัฐ Rhode Island, เปิดสอนในปี 1985

ในเมือง North Miami รัฐ Florida เปิดสอนในปี 1992

ในเมือง Denver รัฐ Colorado เปิดสอนในปี 2000

ในเมือง Charlotte, North Carolina เปิดสอนในปี 2004

ทางด้านงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการเรียนการสอนทั้งหมด 4 คณะ 4 วิทยาเขต

1.  the College of Business,

2.  the College of Culinary Arts

3.  the Hospitality College

4.  the College of Arts & Sciences

วิทยาเขต Downcity เป็นสถานที่ทำการของ คณะธุรกิจ, คณะการบริการ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี

วิทยาเขต Harborside เป็นที่ทำการของคณะ และ หลายหน่วยงานทางวิชาการอื่น  เช่น  AlanShawn Feinstein บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะศิลปะการปรุงอาหาร

ที่นี้เองยังเป็นเปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางและปริญญาเอก.นักเรียนจะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตในการเรียนการสอน Master of Arts in Teaching(MAT Program) สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์แล้วอสามารถเรียนเพื่อที่จะได้ Masters of Education degree (M.Ed) และที่นี้ที่นี้ยังเปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการเรียนการสอนอีกด้วย  Ed.D

Johnson & Wales University มีชื่อเสียงมากสำหรับหลักสูตรการสอนศิลปะการปรุงอาหาร หรือ Culinary Arts เพราะว่าเริ่มแรกทางมหาวิทยาลัยก่อตั้งเปิดสอนเกี่ยวกับ ธุรกิจและการโรงแรม เป็น1 ใน 3 อันดับแรกของวิทยาลัยการโรงแรมตามการจัดอันดับในปี 2010 โดย the American Universities Admissions Program ว่า มหาวิทยาลัยเปิดสอน การบริการอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Jwu เปิดสอนในคณะธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 39 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรปริญญา มีทั้ง บัญชี, แฟชั่น และการจัดการค้าปลีก, การจัดการ, การตลาด, กฎหมาย, การเป็นผู้ประกอบการ, การโรงแรมและการจัดการที่พักและกีฬา, บันเทิง และ Event Management

ที่วิทยาเขต Downcity เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีเช่น Network Engineering, Electronics & Robotics Engineering, Computer Programming, Biology, and Graphic Design

ปีการศึกษา Jwu ถูกแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคเรียนละ 11 สัปดาห์

MAJORS AND DEGREES AT JWU PROVIDENCE

Accounting (BS, CE)

Advertising and Marketing Communications (BS)

Baking & Pastry Arts (AS, CE, BS)

Baking & Pastry Arts and Food Service Management (BS, CE)

Biology (BS)

Business Administration (BS, CE)

Business Studies (BS, CE)

Computer Programming (AS)

Computerized Drafting (AS)

Counseling (MS)

Counseling Psychology (BS, CE)

Criminal Justice (BS,CE)

Culinary Arts & Food Service Management (BS, CE)

Culinary Arts (AS, CE)

Culinary Arts Education (MAT)

Culinary Nutrition (BS)

Cyber Threat Intelligence & Defense (BS)

Educational Leadership (EdD)

Electronics Engineering (BS)

Engineering Design & Configuration Management (BS)

English: Writing & Literature (BA)

Entrepreneurship (BSBA)

Equine Business Management/Non-Riding (BS)

Equine Business Management/Riding (BS)

Equine Science (BS)

Fashion Merchandising & Retailing (BS)

Finance (BS, CE, MS)

Food & Beverage Entrepreneurship (BS)

Graphic Design & Digital Media (BS)

Health Science (BS)

Hotel & Lodging Management (BS, CE)

Human Resource Management (MS, BSBA, CE)

Information Security/Assurance (MS)

International Business (BSBA)

Liberal Studies (BS, CE)

Management (BS, CE)

Marketing (BS, CE)

MBA

MBA - Accounting

MBA - Hospitality

MBA - Information Technology

MBA - One-Year Program

Media & Communication Studies (BS)

Network Engineering (BS)

Operations & Supply Chain Management (BSBA), (CE)

Organizational Risk & Cyber Security Management (BSBA, CE)

Physician Assistant Studies (MSPAS)

Political Science (BS)

Psychology (BS, CE)

Restaurant, Food & Beverage Management (BS, CE)

Robotics Engineering Technology (BS)

Software Engineering (BS)

Sports/Entertainment/Event Management (BS)

Teacher Education (MAT)

Teaching & Learning (MEd)

Tourism & Hospitality Management (BS, CE)

Undeclared

MAJORS AND DEGREES AT JWU NORTH MIAMI

Baking & Pastry Arts (AS)

Baking & Pastry Arts and Food Service Management (BS)

Business Administration (BS)

Business Studies (BS)

Criminal Justice (BS)

Culinary Arts & Food Service Management (BS)

Culinary Arts (AS)

Entrepreneurship (BSBA)

Fashion Merchandising & Retailing (BS)

Hotel & Lodging Management (BS)

International Business (BSBA)

Management (BS)

Marketing (BS)

Restaurant, Food & Beverage Management (BS)

Sports/Entertainment/Event Management (BS)

Tourism & Hospitality Management (BS)

MAJORS AND DEGREES AT JWU DENVER

Baking & Pastry Arts* (AS)

Baking & Pastry Arts and Food Service Management (BS)

Beverage Industry Operations & Retail Management (BS)

Business Administration (BS)

Business Studies (BS)

Counseling Psychology (BS)

Criminal Justice (BS)

Culinary Arts & Food Service Management (BS)

Culinary Arts* (AS)

Culinary Nutrition (BS)

English: Writing & Literature (BA)

Entrepreneurship (BSBA)

Fashion Merchandising & Retailing (BS)

Hotel & Lodging Management (BS)

Liberal Studies (BS)

Marketing (BS)

MBA

MBA - Hospitality

MBA - Human Resource Management

MBA - Nonprofit Management

Media & Communication Studies (BS)

Psychology (BS)

Restaurant, Food & Beverage Management (BS)

Sports/Entertainment/Event Management (BS)

MAJORS AND DEGREES AT JWU CHARLOTTE

Baking & Pastry Arts (AS)

Baking & Pastry Arts and Food Service Management (BS)

Business Administration (BS)

Business Studies (BS)

Corporate Accounting & Financial Analysis (BS)

Culinary Arts & Food Service Management (BS)

Culinary Arts (AS)

Fashion Merchandising & Retailing (BS)

Food & Beverage Entrepreneurship (BS)

Hotel & Lodging Management (BS)

Liberal Studies (BS)

Management (BS)

Marketing (BS)

Restaurant, Food & Beverage Management (BS)

Sports/Entertainment/Event Management (BS)

TUITION AND FEES for 2016-2017 unless otherwise noted.

UNDERGRADUATE

 • Per academic year: $30,396
 • Orientation Fee: $350 (First year only)

English as a Second Language

Providence, North Miami Campuses ONLY.

 • Per term: $6,883

Room and Meal Plans

 • Per academic year: $7,272 - $13,032

GRADUATE

MBA/MS

 • Per 4.5 credit course: $1,971 / $438 per credit hour
 • Online course fee: $112

MAT/MED

 • Per 4.5 credit course: $1,503 / $334 per credit hour
 • Online course fee: $112

MBA with Hospitality Concentration

Denver Campus only

 • Per 4.5 credit course: $2,083

Pre-MBA for International Students

 • Per term: $6,883

Undergraduate Prerequisites

 • Per 4.5 credit course: $918

Student Health Insurance Plan*

 • Annual fee: $1,476 ($738 per semester)

*International students only


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2560
สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
National University (NU)เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Devry University เรียต่ออเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
CityUniversity of Seatle เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Full Sail University เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
California Lutheran university CLU เรียนต่อ MBA อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา เรียน ป.ตรี อเมริกา
วีซ่าอเมริกา