เรียนต่อ อินเดีย India

เรียนต่อ อินเดีย Study in India

เรียนต่ออินเดีย เรียนต่อ อินเดีย เรียนปริญญาตรีที่อินเดีย เรียนตรี อินเดีย เรียนปริญญาโทที่อินเดีย เรียนโท อินเดีย 

Christ University 

ค่าเรียนเท่าไทย เรียนต่อมหาวิทยาลัยในอินเดีย ค่าเรียนเทียบเท่าเรียนอินเตอร์ในไทย

Christ University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในอินเดีย ในสาขา IT – BBA

คณะยอดนิยมของนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ Christ University

ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี ค่าเรียนเทอมละ 40,000 บาท

ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี ค่าเรียน 90,000 บาท จบหลักสูตร

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ เปิดภาคเรียนมิถุนายน
ภาษาอังกฤษยังไม่ดี เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน มี.ค - พ.ค.

มหาวิทยาลัยที่อยากแนะนำน้องๆ ในการมาเรียนต่อที่อินเดีย เรียนต่อที่เมืองบังกาลอร์ Christ University บังกาลอร์ อันดับ 1 ในบังกาลอร์ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเยอะที่สุด มีทั้งนักศึกษาจากโซนเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ไทย และยังมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน อเมริกา ที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเรา

การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2017 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้)
**สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มีผลคะแนน IELTS จะต้องเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ Christ ก่อนเปิดภาคเรียน 2 เดือน  สำหรับปีการศึกษา 2017 มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนแรกในเดือนมิถุนายน

เอกสารสมัครเรียน: 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอมแรกของระดับมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6 เทอมแรก) 
2. หนังสือรับรองสถานะนักเรียน 
3. สำเนาพาสปอร์ต 
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


สนใจมัครเรียนต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

Uro Educations.com 

URL : www.uroeducations.com 

Email : Info@uroeducations.com