เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส LA France

เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศส Study in France


Elfe (Ecole de langue Francaise) เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส เรียนที่ปารีส เรียนภาษาที่ปารีส 

เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สอนภาษาฝรั่งเศส ให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่สนใจเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ที่ปารีส ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1984 กว่า 33 ปีมาแล้วที่ทางสถาบันเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจ เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส

> นักเรียนสามารถพัฒนา การเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ปารีส ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทาง Elfe มีชั้นเรียนขนาดเล็ก นักเรียนประมาณ 7คนต่อชั้นเรียน Elfe ยังเปิดสอนในหลักสูตรเรียนตัวต่อตัว หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และหลักสูตรที่เน้น เฉพาะทาง เช่น

 • หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสทางด้านการแพทย์  
 • หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับการธนาคารและการประกันภัย
 • หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสทางด้านกฎหมาย
 • ร่วมไปถึง หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสทางด้านแฟชชั่น

Promotions 2017 !! เรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศส 3 เดือน เพียง 109,980 บาท(2,820 Euro) 

> ที่ Elfe  Ecole de langue Francaise อาจารย์ทุกคนที่นี้ มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนต่างชาติ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสมาโดยตรง

> Elfe  Ecole de langue Francaise ยังเป็นศูนย์การเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อสอบ DELF และ DALF และทางสถาบันยังเป็นศูน์สอบ TCF หรือ Test de Connaissance du Francais

> หลังเรียนจบหลักสูตรที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน ทาง Elfe จะออกใบประกาศนียบัตรระดับภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน ตามหลักสากลของ Common European Framework or Referee for language หรือ ที่เรียกว่า CEFR ระดับภาษาดูได้จากตารางทางด้านล่าง

  

> ที่ตั้ง: Elfe ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 15 ถนน ฮู เดอ มงท์มาร์คท์ 15 rue de Montmartre ใจกลางกรุงปารีส Paris นักเรียนจะได้รับความสะดวกสะบายทางด้านการเดินทางมาเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการใช่ชีวิตที่ปารีส ทางสถาบันเองจัดหาที่พักหลากหลายตรงตามความต้องการของนักเรียน เช่น Homestay, โรงแรม, Apartment, Studio, หรือหอพักนักศึกษา ซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียน 


> ได้รับการรับรองวิทยฐานะทางด้านการศึกษาจากองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปหลายแห่ง:

 • LE LABEL QUALITÉ FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส
 • Erasmus + ได้ให้รับการรับรอง Erasmus + scholarship (PIC ID: 919745853).
 • Campus France Network 
 • International Associate of Language Centres  IALC 
 • SOUFFLE Best Language Center in France 
 • Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP)
 • Bildungsurlaub จากประเทศเยอรมนี 
 • และ Centrala studiestödsnämnden (CSN) จากประเทศสวีเดน 


ตารางค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส 6 เดือน หลักสูตร General France 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ ที่ สถาบัน Elfe 

*ราคานี้คิดจากค่าเงิน 1 Euro ต่อ 39 บาท เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

*ค่าวีซ่านักเรียนฝรั่งเศสมากกว่า 90 วัน 3,272 บาท ชำระที่ TLSContact


College De Paris ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส สำหรับหลักสูตร เรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อปริญญาตรี

 
> สถาบัน ELFE Ecole de langue Francaise เป็นหนึ่งในสถาบันของ College De Paris (กอล์ลาจ เดอ ปารีส์) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสที่เมืองปารีส College De Paris เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านการโรงแรมและบริหารธุรกิจ และในอีกหลายๆสาขา เปิดสอนทั้งหลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ  


> สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศส ที่ College De Paris เรียนเรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ DELF และ DALF waiver เมื่อเรียนจบหลักสูตร University Pathway ที่ ELFE Ecole de langue Francaise (ค่าเล่าเรียนเทอมละ 4,000 Euro, การเรียนการสอนแบ่งเป็น 12สัปดาห์ ต่อ หนึ่งเทอม )


สนใจสมัครเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสติดต่อ: 

URO EDUCATIONS 

Email: info@uroeducations.com 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนต่อ โท ฝรั่งเศส เรียนต่อ การโรงแรม ที่ ฝรั่งเศส เรียน ต่อ ปารีส เรียน ภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส เรียนต่อปริญญาตรี