เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ Study in Switzerland เรียนต่อ BHMS เรียนต่อ SHML เรียนต่อ HTMi เรียนต่อสวิส การโรงแรม

เรียนการโรงแรม สถาบัน HTMi Hotel and Tourism Management Institute

เรียนการโรงแรม เรียนต่อ สวิส! เรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อ Htmi !

เรียนการโรงแรม HTMi ! (Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland) เรียนต่อHTMi 

เรียนการโรงแรม เรียนต่อสวิส! เรียน ต่อ HTMi Hotel and Tourism Management Institute ในทุกปีการศึกษา  นักศึกษาจะได้เรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5-6 เดือน + หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกงานในโรงแรม ระยะเวลา 5-6 เดือน ได้เงินเดือน 80,000 บาท

 • ตั้งอยู่ที่เมือง Sorenberg ห่างจากตัวเมืองลูเซิร์นประมาณ 40 นาที Sorenberg เป็นหนึ่งในสถานที่ๆมีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี Ski Resorts หลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ นักศึกษาที่นี่จะได้เรียนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและค่อนข้างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวนความสะดวกมากมายทั้งในวิทยาเขตและบริเวณรอบๆ วิทยาเขตที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและร้านกาแฟตั้งอยู่ หากต้องการเดินทางไปยังใจกลางเมือง Luzern ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนเป็นระยะเวลา 5-6 เดือน และภาคปฏิบัติ การฝึกงานจริงในโรงแรมทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ภายใน HTMi นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงระบบการจัดการ การบริหารงานของโรงแรมท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์และเครือข่ายโรงแรมทีมีสาขาทั่วโลก (International Chain)

HTMi (Hotel and Tourism Management Institute) prepares students for a management career in the global hospitality industry. The institute has five centers for excellence, they are: The School of International Hotel and Tourism Management, The International Hospitality Research Center, The International Center for Events Management Training, The Center for Career Management and The Center for Culinary Management.

จุดเด่นของการเรียนการสอนที่ HTMi เรียนการโรงแรม 

 • การฝึกงานสำหรับนักศึกษาเรียนต่อที่ HTMi จะฝึกงานจริงในโรงแรมเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่างสูงสุด
 • ภายในวิทยาเขตประกอบด้วย 2 โรงแรม เพื่อให้นักศึกษาได้มาฝึกปฎิบัติงานจริง
 • นักศึกษาเรียนที่ HTMi จะได้ใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นของ Apple ทั้งหมด
 • นักศึกษาจะได้รับ iPad Mini เมื่อสมัครเรียน เพื่อใช้ในการเรียนที่ HTMi **
 • จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนไม่มาก ประมาณ 12-15 คนเท่านั้น ทำให้อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงนักศึกษาทุกคน

**โปรโมชั่นอาจมีการเปลียนแปลง

หลักสูตร การเรียนต่อ HTMi !ที่ สวิตเซอร์แลนด์ >  เรียนต่อ ปริญญาตรี! เรียนการโรงแรม 

Undergraduate Courses (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) Awarded by Ulster University Business School, UK and HTMi International Hospitality University Degrees

 • Bachelor, BA Degree in International Hotel and Tourism Management (สาขาบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
 • Bachelor, BA Degree in International Hotel Event Management (สาขาบริหารจัดงานโรงแรม)**สาขาที่มีชื่อเสียงของ HTMi
 • Bachelor, BA Degree in Culinary Management (สาขาการประกอบอาหาร)
 • Bachelor, BSc (Honours) Degree in International Hotel and Tourism Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี:

 • จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนนสอบวัดระดับ IELTS 4.5 ขึ้นไป

Course starts: มกราคม และสิงหาคมของทุกปี

หลักสูตร การเรียนต่อ HTMi !ที่ สวิตเซอร์แลนด์ >  เรียนต่อ ปริญญาโท!เรียนการโรงแรม 

Postgraduate Courses (ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี) Awarded by The Business School of Edinburg Napier University, UK

 • Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism management
 • Postgraduate Diploma in International Hotel Events Management
 • Postgraduate Diploma in European Baking & Pastry Arts
 • Postgraduate Diploma in Culinary Arts
 • Master of Arts (MA) in Hotel Business Management
 • Master (MSc)in Hospitality and Tourism Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตร 1 ปี Master Degree และ อายุ 20 ปี สำหรับหลักสูตร 2 ปี PGD + Master Degree
 • มีผลคะแนนสอบวัดระดับ IELTS 5.5 ขึ้นไป

Course starts: มกราคม และสิงหาคมของทุกปี

>>>เรียนต่อสวิส  Htmi ราคาTuition Fee<<<เรียนการโรงแรม

 **ค่าเงินอาจเปลียนเปลงได้

ค่าใช่จ่ายต่อปี เป็นค่าเงินบาท
(1 CHF = 35 บาท**)

ประกาศนียบัตร, อนุปริญญา 

ด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว

อนุปริญญา

ด้านการทำขนมการทำอาหาร

อนุปริญญาโท 

Post-Dip  

ปริญญาตรี

ปริญญาโทMA

ปริญญาโทMBA

ปริญญาโทMSc

ค่าเล่าเรียน

665,000                                          

752,500

717,500 

735,000

770,000 

840,000 

875,000 

ค่าอาหาร

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

ค่าที่พัก

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

78,750

รวมค่าใช่จ่ายทั้งหมด

822,500

910,000

875,000

892,500

927,500

997,500

1,032,500

ค่ารายวิชาของ Dissertation


385,000

385,000

ค่ามัดจำล่วงหน้า

105,000

105,000

105,000     

105,000

105,000

105,000


 • HTMi Partners with many Popular Hotels องค์กรและโรงแรมที่มีชื่อเสียงต่างๆทั้งโลก ที่เป็นพันธมิตร 

A Leading Hotel Management Institute in the World.เรียนการโรงแรม 

HTMi : Hotel and Tourism Management Institute Switzerland is a private educational institute, that offers undergraduate and postgraduate academic degrees. The Institute provides hospitality management development courses and has its campus in Sörenberg, Switzerland. Each semester the Institute has approximately 375 students from more than 35 nationalities to engage its range of programmes, of which a similar number of additional students will be concurrently undertaking work placements, supported by the school, in Switzerland and internationally to consolidate their academic training.[4] Currently, the Hotel and Tourism Management Institute is organised into five centres

 • · The School of International Hotel and Tourism Management
 • · The Centre for Career Management
 • · The International Hospitality Research Centre Switzerland
 • · The Centre for Culinary Management
 • · The Centre for Events Management Training

The school has two main buildings in Sörenberg which provide classrooms, training restaurants, accommodation and offices. These are Hotel Campus Mariental and Hotel Campus Panorama.

History

HTMi was established as a private hotel school in late 1990 in the UK where it began with a few students and moved from Scotland to Bournemouth!. In 1999, it was unanimously decided that the School could not compete in the UK against the big Swiss hotel schools. In 1999, the management team planned a relocation strategy. Professor Robert Larmour launched HTMi in Sörenberg, Switzerland. HTMi started with 16 students from two nationalities; now it has approximately 420 students in Switzerland from 35 nationalities.

The Institute further enhanced its range of qualifications offered with the introduction of a BA degree from the University of Ulster, in 2004.[6] This program ran until 2007, when it was replaced with BSc (Hons) International Hotel and Tourism Management, alsovalidated and awarded by the University of Ulster.[7] HTMi added a Masters level qualification to its portfolio in 2006 with the introduction of the MBA Hospitality, awarded by Queen Margaret University, Edinburgh.[8] This was replaced in 2012 by the Master of Science in International Hospitality and Tourism Management, validated and awarded by Edinburgh Napier University.[9]

Courses and Programs

The educational institute offers a number of courses, all taught in English, as follows:

 • Certificate in International Hotel and Tourism Operations
 • Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Diploma in Training for Trainers in Hotel Management - Specialization Course
 • BSc (Hons) International Hotel and Tourism Management (awarded by University of Ulster)
 • Advanced Diploma / PgD in EuropeanBaking and PastryArts - Specialization Course
 • Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management
 • Postgraduate Diploma in Events Management
 • MA Hotel Business Management and MA Postgraduate Diploma in Hotel Business Management (Double Award)
 • MBA in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (Double Award)
 • Master's Dissertation Course
 • Joint Degree: MSc International Hospitality and Tourism Management (awarded by Edinburgh Napier University) & MBA in Hospitality Management and MBA Postgraduate Diploma in Hospitality Management (awarded by HTMi) (Triple Award)
 • Executive MBA in Hotel Management, includes Exec. MBA Postgraduate Certificate in Hotel Management, Exec. MBA Postgraduate Diploma in Hotel Management (Triple Award)

***Reference from Wikipedia HTMi

For more information or apply to HTMi Please Contact us

ติดต่อเรา 

Uro Educations

Url: www.uroeducations.com

Email: info@uroeducations.com

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนการโรงแรม เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสวิส เรียนต่อการโรงแรม การท่องเที่ยว โรงเรียนสอนทำอาหาร เรียนต่อ Swiss
เรียนการโรงแรม สถาบัน B.H.M.S .Business & Hotel Management School
SHML Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML) สถาบัน เรียน ตรี โท การโรงแรม ที่สวิส
คู่มือ (เบื่องต้น)ไปเที่ยว หรือ ไปเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่สวิสเซอร์แลนด์